Mới thêm mẫu:Mẫu Lý Hải, Mẫu Nhóm 365, Mẫu Đông Nhi & Ông Cao Thắng, Mẫu Kelvin Khánh, Mẫu Nhóm 365, Mẫu Yoona (SNSD), Mẫu Ji Yeon, Mẫu Big Bang, Mẫu SNSD, Mẫu T-ara, Mẫu Wanbi Tuấn Anh, Mẫu đăng ký kết hôn,...